Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

TEORİK ALTYAPI

 

· Sargılı- Sargısız Beton Malzeme Modelleri

· Donatı Malzeme Modelleri

· Moment- Eğrilik Hesapları

· Kolon Karşılıklı Etki Diyagramları

· Xtract Program Kullanımı

· Göçme Mekanizması Analizi (Collapse Mechanism Anaysis)

· Artımsal Doğrusal Olmayan İtme Analizi El Hesapları (Incremental Pushover Analysis)

· TBDY Bölüm 5 ve 15

Betonarme Yapılar Performans Analizi Eğitimi 1. Modül


1499₺