Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

  • TEORİK EĞİTİM

SARGILI- SARGISIZ BETON MALZEME MODELLERİ

DONATI MALZEME MODELLERİ

MOMENT - EĞRİLİK HESAPLARI

KOLON KARŞILIKLI ETKİ DİYAGRAMLARI

XTRACT PROGRAMI KULLANIMI

GÖÇME MEKANİZMASI ANALİZİ (COLLAPSE MECHANISM ANAYSIS)

ARTIMSAL DOĞRUSAL OLMAYAN İTME ANALİZİ EL HESAPLARI (INCREMENTAL PUSHOVER ANALYSIS)

TBDY2018 BÖLÜM 5

TBDY2018 BÖLÜM 15

ETABS ile Betonarme Yapılar Performans Analizi Eğitimi 1. Modül


1499₺