Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

ETABS PUSHOVER VE TIME - HISTORY ANALİZİ

· Model Kurulumu

· Malzeme Modelleri

 • Sargili Beton Model Tarifleri
 • Sargısız Beton Model Tarifi
 • Donatı Modeli Tarifi

· Kesit Tarifleri

 • Kolon Kesitleri
 • Kiriş Kesitleri
 • Perde Kesitleri
 • Döşeme Kesitleri

· Yığılı (Lumped) ve Yayılı (Fiber) Plastik Mafsal Tarifleri

 • Kolonlar için Fiber Mafsal Tanımları
 • Kirişler için Plastik Mafsal Tanımları
 • Perdeler için Fiber Mafsal Tanımları

· Pushover Analiz

 • Talep Deplasman Hesapları
 • Doğrusal Olmayan İtme Analizi

· Deprem Kayıtlarının Seçimi ve Ölçeklenmesi

 • Peer Database Kullanımı
 • Seismo- Match Kullanımı ve Deprem Kayıtlarının Ölçeklenmesi

· Time History Hesapları ve Analizi

 • Periyod Seçimleri, Sönüm Tarifleri
 • Doğrusal Olmayan Analiz Tarifleri

· Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Model Kontrol

· Eleman Hasarlarının Belirlenmesi

 • Kesme Kuvveti Kontrollleri
 • Kolon – Perde Hasar Sınıfları
 • Kiriş Hasar Sınıfları

· Bina Performansının Elde Edilmesi

· Analiz ve Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

· Güçlendirme Opsiyonları

Betonarme Yapılar Performans Analizi Eğitimi 2. Modül


1999₺