Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

  • BETONARME YAPILARA GİRİŞ

Beton malzeme tanımları

Çelik malzeme davranışı

Temel mukavemet terimleri

Atalet momenti, elastik ve plastik mukavemet momentleri hesabı

Gerilme tarifleri ve hesapları

  • TASARIMDA TEMEL İLKELER

Taşıma gücü yöntemi

Süneklik konsepti

Göçme modları

  • KİRİŞ TASARIMI

Tek donatılı kiriş tasarımı

Çift donatılı kiriş tasarımı

Kiriş kesme tasarımı

Eğilme ve kesme tasarım exceli yazımı

Kiriş çizim detayları

  • KOLON TASARIMI

Kolon birleşik eğilme hesabı

Karşılıklı etki diyagramları

Kesme hesapları

Kolon çizim detayları

  • XTRACT PROGRAMI

Xtract programı kullanımı

Moment eğrilik grafikleri

Karşılıklı etki diyagramları

Capacity orbit diyagramları

  • PERDE TASARIMI

Perde eğilme hesabı

Perde kesme hesabı

Bodrum perdesi tasarımı

Perde çizim detayları

  • DÖŞEME VE TEMEL TASARIMI

Döşeme - temel eğilme tasarımı

Döşeme - temel kesme tasarımı

Döşeme - temel zımbalama kontrolleri

  • DEPREM YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

Deprem düzeyleri

Yatay ve düşey spektrum oluşturulması ve exceli hazırlanması

Bina kullanım sınıfları ve bina önem katsayısı

Bina yükseklik sınıfları

Bina performans düzeyleri ve hedefleri

Düzensiz bina tanımlamaları

  • DEPREM HESAPLARI

Taşıyıcı sistem türleri

R ve D katsayıları tarifleri

Süneklik düzeyi tarifleri

Yatay ve düşey deprem etkisi

Doğrusal hesap yöntemleri

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

Mod Birleştirme Yöntemi

  • DEPREM ETKİSİ ALTINDA BETONARME YAPI TASARIMI

Betonarme taşıyıcı sistem türleri

Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı kolonlar

Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı kirişler

Süneklik düzeyi yüksek perdeler

Güçlü kolon - zayıf kiriş kontrolleri

Kolon - Kiriş birleşim bölgesi kesme kontrolleri

BETONARME YAPILAR - 1. Modül

Betonarme Yapılar Proje Mühendisliği Eğitimi - 1. Modül


1349₺

Vergiler Hariç