Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

BETONARME YAPILARA GİRİŞ

· Beton malzeme tanımları

· Çelik malzeme davranışı

· Temel mukavemet terimleri

· Atalet momenti, elastik ve plastik mukavemet momentleri hesabı

· Gerilme tarifleri ve hesapları

 

TASARIMDA TEMEL İLKELER

· Taşıma gücü yöntemi

· Süneklik konsepti

· Göçme modları

 

KİRİŞ TASARIMI

· Tek donatılı kiriş tasarımı

· Çift donatılı kiriş tasarımı

· Kiriş kesme tasarımı

· Eğilme ve kesme tasarım excel yazılımı

· Kiriş çizim detayları

 

KOLON TASARIMI

· Kolon birleşik eğilme hesabı

· Karşılıklı etki diyagramları

· Kesme hesapları

· Kolon çizim detayları

 

XTRACT ROGRAMI

· Xtract program kullanımı

· Moment- eğrilik grafikleri

· Karşılıklı etki diyagramları

· Capacity orbit diyagramları

 

PERDE TASARIMI

· Perde eğilme hesabı

· Perde kesme hesabı

· Bodrum perdesi tasarımı

· Perde çizim detayları

 

DÖŞEME VE TEMEL TASARIMI

· Döşeme/ temel eğilme tasarımı

· Döşeme/ temel kesme tasarımı

· Döşeme/ temel zımbalama kontrolleri

 

DEPREM YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

· Deprem düzeyleri

· Yatay ve düşey spektrum oluştulması, excel hazırlanması

· Bina kullanım sınıfları ve önem katsayısı

· Bina yükselik sınıfları

· Bina performans düzeyleri ve hedefleri

· Düzensiz bina tanımlamaları

 

DEPREM HESAPLARI

· Taşıyıcı sistem türleri

· R ve D katsayıları tarifleri

· Süneklik düzeyi tarifleri

· Yatay ve düşey deprem etkisi

· Doğrusal hesap yöntemleri

· Eşdeğer Deprem Yöntemi

· Mod Birleştirme Yöntemi

 

DEPREM ETKİSİ ALTINDA BETONARME YAPI TASARIMI

· Betonarme taşıyıcı sistem türleri

· Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı kolonlar

· Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı kirişler

· Süneklik düzeyi yüksek perdeler

· Güçlü kolon- zayıf kiriş kontrolleri

· Kolon- kiriş birleşim bölgesi kesme kontrolleri

BETONARME YAPILAR - 1. Modül

BETONARME YAPILAR PROJE MÜHENDİSLİĞİ KURSU - 1. Modül


1049₺