Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

ETABS İLE ANALİZ VE TASARIM

  • PROGRAMA GİRİŞ

Programa giriş ve menülerin tanıtılması

Model kurulumu ve çizim komutları

Malzeme ve kesit özelliklerinin tanıtılması

  • MODELLEME TEKNİKLERİ

Çubuk eleman türleri ve özellikleri

Shell eleman türleri ve özellikleri

Mafsal ve mesnet tanımları

  • YÜK TARİFLERİ

Yük türleri ve tanımlamalar

Yük kombinasyonlarının oluşturulması

İç kuvvet tanımları ve değerlendirilmesi

  • MODAL PARAMETRELER VE MODAL ANALİZ

Sistem kütle tarifleri

Modal analiz

Mod şekilleri ve kütle katılımları

  • DEPREM HESAPLARI

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

Mod Birleştirme Yöntemi

  • XTRACT PROGRAMI

Xtract programı kullanımı

Moment- eğrilik grafikleri

Karşılıklı etki diyagramları

Capacity orbit diyagramları

  • ÇOK KATLI KİRİŞLİ BETONARME YAPI TASARIMI

Geometri, yükleme ve analiz

Ön boyutlama

Deprem yönetmeliği düzensizlik kontrolleri

Göreli kat ötelemesi ve ikinci mertebe kontrolleri

Deprem yönetmeliği süneklik düzeyi kontrolleri

Kolon tasarımı

Kiriş tasarımı

Perde tasarımı

Döşeme tasarımı

Temel tasarımı

BETONARME YAPILAR - 2. Modül

Betonarme Yapılar Proje Mühendisliği Eğitimi - 2. Modül


2449₺

Vergiler Hariç

Başvurun sizi Arayalım