Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

ETABS İLE ANALİZ VE TASARIM

PROGRAMA GİRİŞ

· Programa giriş ve menülerin tanıtılması

· Model kurulumu ve çizim komutları

· Malzeme ve kesit özelliklerinin tanıtılması

 

MODELLEME TEKNİKLERİ

· Çubuk eleman türleri ve özellikleri

· Shell elemen türleri ve özellikleri

· Mafsal, mesnet tanımları

 

YÜK TARİFLERİ

· Yük türleri ve tanımlamalar

· Yük kombinasyonlarının oluşturulması

· İç kuvvet tanımları ve değerlendirilmesi

 

 

MODAL PARAMETRELER VE MODAL ANALİZ

· Sistem kütle tarifleri

· Modal analiz

· Mod şekilleri ve kütle katılımlar

 

 

DEPREM HESAPLARI

· Eşdeğer deprem yükü yöntemi

· Mod birleştirme yöntemi

 

XTRACT ROGRAMI

· Xtract program kullanımı

· Moment- eğrilik grafikleri

· Karşılıklı etki diyagramları

· Capacity orbit diyagramları

 

 

ÇOK KATLI KİRİŞLİ BETONARME YAPI TASARIMI

 

· Geometri, yükleme ve analiz

· Ön boyutlama

· Deprem yönetmeliği düzenizlik kontrolleri

· Göreli kat ötelemesi ve 2.mertebe kontrolleri

· Deprem yönetmeliği süneklik düzeyi kontolleri

· Kolon tasarımı

· Kiriş tasarımı

· Perde tasarımı

· Döşeme tasarımı

· Temel tasarımı

BETONARME YAPILAR - 2. Modül

BETONARME YAPILAR PROJE MÜHENDİSLİĞİ KURSU - 2. Modül


1349₺