Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

STA4CAD İLE ANALİZ VE TASARIM

  • MODELLEME

Program kullanımı ve veri girişi

Sta4cad bilgi giriş menüsü

Aks bilgilerinin girilmesi

Autocadden çizimlerin aktarılması

Yapı eleman yük bilgisi

Kat kopyalama

Merdiven oluşturma

Yapı genel bilgileri ve genel kat düzenleme opsiyonları

Örnek proje uygulamaları

Farklı döşeme tipleri modellenmesi

Model hata tespitleri ve model güncelleme

  • YAPI ANALİZİ

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

Mod Birleştirme Yöntemi

  • ELEMAN DİZAYNI

Yapı elemanları dizaynı

Sta4cad analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

Deprem raporu

Kolon - Kiriş dizaynı

Perde dizaynı

TBDY2018 Kontrolleri

Güçlü kolon - zayıf kiriş kontrolleri

Kuşatılmış kolon kontrolleri

Kesme hesapları

Temel dizaynı

  • PAFTALAMA VE HESAP RAPORLARI

Kalıp planlarının çizimi

Pafta oluşturma ve düzenleme

Hesap raporu oluşturma

Hesap raporu kontrolleri

BETONARME YAPILAR - 3. Modül

Betonarme Yapılar Proje Mühendisliği Eğitimi - 3. Modül


1749₺

Vergiler Hariç

Başvurun sizi Arayalım