Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

Modelleme

 • Programının kullanımı ve veri girişi
 • Sta4cad bilgi giriş menüsü
 • Aks bilgilerinin girilmesi
 • Autocadden çizimlerin import edilmesi
 • Yapı eleman yük bilgisi
 • Kat Kopyalama
 • Merdiven Oluşturma
 • Yapı genel bilgileri ve genel kat düzenleme opsiyonları
 • Örnek proje uygulamaları
 • Farklı döşeme tipleri modelleme
 • Model hata tespitleri ve model güncelleme

Yapı analizi

 • Eşdeğer Deprem Yöntemi
 • Mod Birleştirme Yöntemi

Eleman Dizaynı

 • Yapı elemanları dizaynı
 • Sta4 cad analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Deprem Raporu
 • Kolon- kiriş dizaynı
 • Perde dizaynı
 • 2018 TBDY Kontrolleri
 • Güçlü kolon zayıf kiriş kontrolleri
 • Kuşatılmış kolon kontrolleri
 • Kesme Hesapları
 • Temel Tasarımı

Paftaların ve Hesap Raporlarının Oluşturulması

 • Kalıp Planlarının Çizimi Ve Pafta Oluşturma, Düzenleme
 • Hesap Raporu Oluşturma ve Kontroller

BETONARME YAPILAR - 3. Modül

BETONARME YAPILAR PROJE MÜHENDİSLİĞİ KURSU - 3. Modül


749₺