Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

PROGRAMA GİRİŞ

· Programa giriş ve menülerin tanıtılması

· Model kurulumu ve çizim komutları

· Malzeme ve kesit özelliklerinin tanıtılması

· Nonprizmatik kesitler ve section designer

 

MODELLEME TEKNİKLERİ

· Çubuk eleman türleri ve özellikleri

· Shell elemen türleri ve özellikleri

· Mafsal, mesnet tanımları

 

YÜK TARİFLERİ

· Yük türleri ve tanımlamalar

· Yük kombinasyonlarının oluşturulması

· İç kuvvet tanımları ve değerlendirilmesi

 

VERİ TABANI KULLANIMI

· Interactive database editing kullanımı

· Displaying tabular data kullanımı

 

MODAL PARAMETRELER VE MODAL ANALİZ

· Sistem kütle tarifleri

· Modal analiz

· Mod şekilleri ve kütle katılımlar

 

DEPREM HESAPLARI

· Eşdeğer deprem yükü yöntemi

· Mod birleştirme yöntemi

· Eurocode rüzgar hesapları

 

MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI HANGAR YAPISI TASARIMI

 

· Geometri, yükleme ve analiz

· Stabilite hesapları

· Deprem yönetmeliği düzenizlik kontrolleri

· Göreli kat ötelemesi ve 2.mertebe kontrolleri

· Yatay ve düşey sehim kontrolleri

· Kolon ve kiriş dizaynı, kapasite tasarım ilkeleri

· Düşey ve çatı çapraz, basınç çubuğu tasarımı

· Betonarme pedestal ve temel tasarımı

 

 

ÇOK KATLI ÇELİK ÇERÇEVE YAPI ANALİZİ

· Çelik çerçeve yapı modellenmesi

· Geometri, yükleme ve analiz

· Stabilite hesapları

· Deprem yönetmeliği düzenizlik kontrolleri

· Göreli kat ötelemesi ve 2.mertebe kontrolleri

· Tali kiriş , çerçeve kirişleri dizaynı

· Kolon dizaynı

· Güçlü kolon zayıf kiriş kontroleri

- Betonarme pedestal ve temel tasarımı

ÇELİK YAPILAR - 2. Modül

ÇELİK YAPILAR PROJE MÜHENDİSLİĞİ KURSU - 2. Modül


1149₺