Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

SAP2000 İLE ANALİZ VE TASARIM

  • PROGRAMA GİRİŞ

Programa giriş ve menülerin tanıtılması

Model kurulumu ve çizim komutları

Malzeme ve kesit özelliklerinin tanıtılması

Nonprizmatik kesitler ve section designer özelliği

  • MODELLEME TEKNİKLERİ

Çubuk eleman türleri ve özellikleri

Shell eleman türleri ve özellikleri

Mafsal ve mesnet tanımları

  • YÜK TARİFLERİ

Yük türleri ve tanımlamalar

Yük kombinasyonlarının oluşturulması

İç kuvvet tanımları ve değerlendirilmesi

  • VERİ TABANI KULLANIMI

Interactive database editing kullanımı

Displaying tabular data kullanımı

  • MODAL PARAMETRELER VE MODAL ANALİZ

Sistem kütle tarifleri

Modal analiz

Mod şekilleri ve kütle katılımları

  • DEPREM HESAPLARI

Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi

Mod birleştirme yöntemi

Eurocode rüzgar hesapları

  • MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI HANGAR YAPISI TASARIMI

Geometri, yükleme ve analiz

Stabilite hesapları

Deprem yönetmeliği düzensizlik kontrolleri

Göreli kat ötelemesi ve ikinci mertebe kontrolleri

Yatay ve düşey sehim kontrolleri

Kolon ve kiriş dizaynı

Kapasite tasarım ilkeleri

Düşey çapraz ve çatı çaprazları tasarımı

Basınç çubuğu tasarımı

Betonarme pedestal ve temel tasarımı

  • ÇOK KATLI ÇELİK ÇERÇEVE YAPISI TASARIMI

Çelik çerçeve yapı modellemesi

Geometri, yükleme ve analiz

Stabilite hesapları

Deprem yönetmeliği düzensizlik kontrolleri

Göreli kat ötelemesi ve ikinci mertebe kontrolleri

Tali kiriş tasarımı

Çerçeve kirişleri tasarımı

Kolon tasarımı

Güçlü kolon - zayıf kiriş kontrolleri

Betonarme pedestal ve temel tasarımı

ÇELİK YAPILAR - 2. Modül

Çelik Yapılar Proje Mühendisliği Eğitimi - 2. Modül


2199₺

Vergiler Hariç

Başvurun sizi Arayalım