Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

IDEASTATICA

Program menüleri ve analiz detayları

 • Stres Analizi
 • Rijitlik Analizi
 • Kapasite analizi
 • Tekla, Advance Steel ve SAP2000 Import
 • Birleşimlerin Kontrolü ve Boyutlandırılması
 • Ankastre ve Mafsallı Kolon Taban Plakası Tasarımı (AISC Steel Design Guide-1)
 • Tam Dayanımlı Bulonlu Alın Levhalı Birleşimler (AISC Steel Design Guide-4)
 • Bulonlu Başlık Levhalı Birleşim
 • Kolon Ek Tasarımı
 • Kiriş Ek Tasarımı
 • Çapraz, Basınç Çubukları Birleşimleri
 • Aşık- Kuşak Birleşimleri
 • Yarı Rijit Birleşim Kontolleri ve Analiz
 • Kaynaklı Birleşimler
 • Rapor Oluşturma 

TEKLA STRUCTURES

 • Temel Komutlar
 • Grid Sistemi - Görünüşler
 • Görünüm Ayarları
 • Assembly-Part-Numbering Kavramları
 • Modelleme
 • Makrolar (Componentler)
 • Çizim Ayarları
 • IDEAStatica bağlantılarının modellenmesi
 • Paftalama
 • Raporlama

ÇELİK YAPILAR - 3. Modül

ÇELİK YAPILAR PROJE MÜHENDİSLİĞİ KURSU - 3. Modül


1149₺