Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

Ders-1

Java programlamaya giriş

·        Programlama ortamının hazırlanması,

·        JVM, JDK, JRE kavramları

·        Source file(oluşturma, derleme, çalıştırma)

Ders-2

Temel Programlama Yaklaşımı

·        Operatörler,

·        Veri tipleri değişkenler, sabitler, literaller

·        Console Input,

Ders-3

Selection ve Loops

·        İf-else, switch case,

·        for loop, while loop, do-while loop

Ders-4

Matematiksel Fonksiyonlar, Karakterler, Stringler

Ders-5

Metotlar

Ders-6

Tek boyutlu diziler

Ders-7

Çok boyutlu diziler

Ders-8

Objeler ve Sınıflar (Objects and Classes)

Ders-9

Kalıtım ve Çok Biçimlilik (Inheritance and Polymorphism)

Ders-10

Soyut Sınıflar ve Arayüzler (Abstract Classes and Interfaces)

Ders-11

Javada Jenerikler (Java Generics)

Ders-12

Java Collection framework

List,

Queue, Priority queue

Set,

Stack, vb.

Ders-13

Öz yineleme (Recursion)

Ders-14

Sıralama (Sorting)

Ders-15

Java Görsel programlama (Swing-JavaFX, Thread sınıfı)

Ders-16

Java Görsel programlama (Swing-JavaFX, temel bileşenler)

Ders-17

Java Görsel programlama (Swing-JavaFX, jar file)

Ders-18

Java Görsel programlama (Swing-JavaFX)

Ders-19

Java Görsel programlama (Swing-JavaFX)

Ders-20

Java Görsel programlama (Swing-JavaFX)

Java Programlamaya Giriş

Java yazılım dilinde alanında uzman kişiden eğitim alın


749₺