Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

A. TEORİK KISIM (8 saat)

1- Zeminlerin Fiziksel Özellikleri ve Zeminlerin Sınıflandırılması

2- Zeminde Gerilme ve Gerilme Dağılımı

3- Zeminlerde Ani Oturma ve Konsolidasyon Hesapları

4- Zeminlerde Kayma Direnci

5- Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri

6- Yanal Toprak Basınçları ve Dayanma Yapıları

7- İksa Sistemlerinin Çeşitleri

8- Yaygın kullanılan zemin modelleri hakkında bilgilendirme

a. Mohr-Coulomb Soil Model

b. Hardening Soil Model

c. Hardening Soil Model with Small Strain Stiffness (HSSMALL)

9- Yüzeysel Temellerin Tasarımı

10- Derin Temel Sistemlerinin Tasarımı

11- Zemin İyileştirme Yöntemleri

12- Sıvılaşma Analizi

PLAXIS 2D - 1. Modül

PLAXIS 2D ile Geoteknik Tasarım ve Temel Mühendisliği


499₺