Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

Performans Analizi Prosedürü

 • Tanımlar
 • Performans Analizi Hesap Yötemleri
  • Doğrusal Hesap Yöntemleri
   • Eşdeğer Deprem Yöntemi
   • Mod Birleştirme Yöntemi
  • Doğrusal Olmayan Yöntemler
   • İtme Analizi (Pushover Yöntemi)
   • Zaman Tanım Alanında Analiz (Time History Yöntemi)
  • TBDY 2018’e Göre Bina Performansının Belirlenmesi
   • Mevcut Malzeme Bilgilerinin Elde Edilmesi
    • Karot Alınması ve Sonuçların Değerlendirilmesi
    • Eleman Sıyırmaları
    • Donatı Okumaları
   • Doğrusal Modelleme
   • Doğrusal Olmayan Modelleme
    • Sargısız/Sargılı Beton ve Donatı Malzeme Modellerinin Tanımlanması
    • Yığılı Plastisite Yöntemiyle Doğrusal Olmayan Modelleme
     • Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi
     • Kolonlarda Karşılıklı Etki Diyagramları
    • Yayılı Plastisite (Fiber) Yöntemiyle Doğrusal Olmayan Modelleme
   • Deprem Etkisinin Tanımlanması
    • İtme Analizi Parametreleri ve Tek Modlu İtme Analizinde Depremin Tepe Yerdeğiştirme Talebinin Elde Edilmesi
    • Zaman Tanım Alanında Analiz Parametreleri, Deprem Kayıtlarının Seçimi, Ölçeklenmesi ve Tanımlanması
   • Doğrusal veya Doğrusal Olmayan Analiz Sonrası Eleman Hasar Durumlarının Belirlenmesi
   • Kat ve Eleman Bazında Hasar Durumları Değerlendirilerek Bina Performansının Belirlenmesi

 Örnek Bir Binanın Deprem Performansının Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Belirlenmesi

 • Binanın Modellenmesi ve Deprem Parametrelerinin Girilmesi
 • Malzeme Özelliklerinin Tanımlanması
 • Performans Analizi Opsiyonlarının Tanımlanması
 • Doğrusal Yöntemle Bina Performansının Belirlenmesi
  • Doğrusal Analiz Yöntemi Uygulama Koşulları
  • Deprem Yüklemesinin Tanımlanması
 • Doğrusal Olmayan İtme Yöntemiyle Bina Performansının Belirlenmesi
  • Mevcut Donatıların Tanımlanması/Belirlenmesi
   • Statik Projesine Ulaşılabilen Binalarda Mevcut Donatıların Girilmesi
   • Statik Projesine Ulaşılamayan Bİnalarda Mevcut Donatıların Girilmesi
  • İtme Analizi Opsiyonlarının Seçimi
  • İtme Analizi
 • Sonuçların Yorumlanması

ETABS/Sap2000 Yazılımı ile Performans Analizi

 • ETABS ile Performans Analizi Yapılmış Bir Bina Üzerinde Aşamaların Açıklanması
 • Malzeme Tanımları
 • Plastik Mafsal Tanımları
 • Doğrusal/Doğrusal Olmayan Yöntemlere Göre Deprem Tanımları
 • Dönme ve Şekildeğiştirmelerin Elde Edilmesi
 • Kesit Hasar Durumlarının Belirlenmesi
 • Bina Performansının Belirlenmesi

STA4CAD ile Performans Analizi ve Güçlendirme Eğitimi 1. Modül


1049₺