Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

2.MODÜL-BETONARME BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Güçlendirme Prosedürü

 • Tanımlar
 • Bina Güçlendirme Yöntemleri (Eleman Güçlendirmesi/Sistem Güçlendirmesi)
  • Kirişlerin Güçlendirilmesi
  • Kolonların Güçlendirilmesi
  • Perde Eklenmesi
 • TBDY 2018’e Göre Bina Güçlendirmesi
  • Kolonların Sarılması
   • Betonarme Sargı
   • Çelik Sargı
   • Lifli Polimer (LP) Sargı
  • Kirişlerin Sarılması
   • Dıştan Etriye Ekleme
   • Lifli Polimer (LP) Sargı
  • Sisteme Perde Eklenmesi
  • Bölme Duvarların Güçlendirilmesi
  • Betonarme Sistemin Kütlesinin Azaltılması
 • Farklı Ülke Yönetmeliklerine Göre Güçlendirme Hesaplarına Bakış

Örnek Bir Binanın Güçlendirilmesi

 

 • Güçlendirme Modelinin Hazırlanması ve Deprem Parametrelerinin Girilmesi
 • Malzeme Özelliklerinin Tanımlanması
  • Kolonların Mantolanması ile Bina Güçlendirme
  • Kolonların Lifli Polimer Kompozitler ile Sargılanması ile Bina Güçlendirme
  • Binaya Perde Eklenmesi ile Bina Güçlendirme
 • Deprem Yüklemesinin Tanımlanması
 • Güçlendirme Opsiyonlarının Tanımlanması
 • Güçlendirme Elemanlarının Tasarımı
 • Güçlendirilmiş Bina Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Güçlendirme Elemanlarının Donatı Dizaynı

Proje Paftalarının Hazırlanması

 

 • Kalıp Planlarının Hazırlanması
  • Mevcut (Güçlendirilmemiş) Duruma Ait Kalıp Planları
  • Güçlendirilmiş Duruma Ait Kalıp Planları

 

 • Kolon Aplikasyon Planlarının ve Detay Çizimlerinin Hazırlanması
  • Mevcut (Güçlendirilmemiş) Duruma Ait Kolon Aplikasyon Planları
  • Güçlendirilmiş Duruma Ait Kolon Aplikasyon Planları
  • Güçlendirme Elemanlarına Ait Donatı Detay Çizimleri
 • Temel Aplikasyon Planlarının Hazırlanması
  • Güçlendirilmiş Duruma Ait Temel Aplikasyon Planları

Güçlendirme Hesap Raporunun Hazırlanması

 

 • Rapor İçeriğinin Belirlenmesi/Oluşturulması
 • PDF Formatında Rapor Oluşturma
 • Word Formatında Rapor Oluşturma

ETABS/Sap2000 Yazılımı ile Performans Analizi

 

 

 • ETABS ile Güçlendirilmiş Bir Bina Üzerinde Aşamaların Açıklanması
  • Güçlendirilmiş Eleman ve Malzeme Tanımları
  • Güçlendirilmiş Eleman Plastik Mafsal Tanımları
  • Doğrusal Deprem Analizi ve Kesit Tahkikleri
  • Yapısal Tahkikler (Düzensizlikler, Göreli Kat Ötelenmeleri…)
  • Doğrusal Olmayan Analiz ve Dönme/Şekildeğiştirmelerin Elde Edilmesi
  • Kesit Hasar Durumlarının Belirlenmesi
  • Güçlendirilen Bina Performansının Belirlenmesi

STA4CAD ile Performans Analizi ve Güçlendirme Eğitimi 2. Modül


1049₺