Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

  • PERFORMANS ANALİZİ PROSEDÜRÜ

TANIMLAR

PERFORMANS ANALİZİ HESAP YÖTEMLERİ

Doğrusal hesap yöntemleri

  1. Eşdeğer deprem yükü yöntemi
  2. Mod birleştirme yöntemi

Doğrusal olmayan hesap yöntemleri

  1. İtme analizi (Pushover yöntemi)
  2. Zaman tanım alanında analiz (Time history Yöntemi)

TBDY 2018’E GÖRE BİNA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

Mevcut malzeme bilgilerinin elde edilmesi

Karot alınması ve sonuçların değerlendirilmesi

Eleman sıyırmaları

Donatı okumaları

Doğrusal modelleme

Doğrusal olmayan modelleme

Sargısız / sargılı beton ve donatı malzeme modellerinin tanımlanması

Yığılı plastisite yöntemiyle doğrusal olmayan modelleme

Kirişlerde moment - eğrilik ilişkisi

Kolonlarda karşılıklı etki diyagramları

Yayılı plastisite (Fiber) yöntemiyle doğrusal olmayan modelleme

Deprem etkisinin tanımlanması

İtme analizi parametreleri

Tek modlu itme analizinde depremin tepe yerdeğiştirme talebinin elde edilmesi

Zaman tanım alanında analiz parametreleri

Deprem kayıtlarının seçimi - ölçeklenmesi ve tanımlanması

Doğrusal veya doğrusal olmayan analiz sonrası eleman hasar durumlarının belirlenmesi

Kat ve eleman bazında hasar durumları değerlendirilerek bina performansının belirlenmesi

ÖRNEK BİR BİNANIN DEPREM PERFORMANSININ DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Binanın modellenmesi ve deprem parametrelerinin girilmesi

Malzeme özelliklerinin tanımlanması

Performans analizi opsiyonlarının tanımlanması

Doğrusal yöntemle bina performansının belirlenmesi

  1. Doğrusal analiz yöntemi uygulama koşulları
  2. Deprem yüklemesinin tanımlanması

Doğrusal olmayan itme yöntemiyle bina performansının belirlenmesi

  1. Mevcut donatıların tanımlanması / belirlenmesi

Statik projesine ulaşılabilen binalarda mevcut donatıların girilmesi

Statik projesine ulaşılamayan binalarda mevcut donatıların girilmesi

  1. İtme analizi opsiyonlarının seçimi
  2. İtme analizi

Sonuçların yorumlanması

ETABS / SAP2000 YAZILIMLARI İLE PERFORMANS ANALİZİ

ETABS ile performans analizi yapılmış bir bina üzerinde aşamaların açıklanması

Malzeme tanımları

Plastik mafsal tanımları

Doğrusal / doğrusal olmayan yöntemlere göre deprem tanımları

Dönme ve şekil değiştirmelerin elde edilmesi

Kesit hasar durumlarının belirlenmesi

Bina performansının belirlenmesi

STA4CAD ile Performans Analizi ve Güçlendirme - 1. Modül

STA4CAD ile Performans Analizi ve Güçlendirme Eğitimi - 1. Modül


1599₺

Vergiler Hariç