Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

Genel bilgiler, yapı sistemleri, yükler, yapı statiğinde yapılan kabuller ve idealleştirmeler
Kuvvet sistemleri, kuvvetler, yükler, mesnet tepkileri, iç kuvvetler, denge denklemleri,
düzlem sistemlerin hiperstatiklik derecesi
Düzlem sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, yükler ve kesit tesirleri arasındaki bağıntılar, kesit tesirlerinin hesabı ve diyagramları
İzostatik düzlem sistemler, dolu gövdeli sistemler, kirişler
Gerber kirişler
Çerçeveler
Kemerler
Kafes Sistemler 
Sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgilerinin tanımı, tesir çizgilerinin tanımı, tesir çizgilerinin değerlendirilmesi, en büyük ve en küçük statik büyüklükleri veren hareketli yük konumlarının belirlenmesi
Kirişlerin tesir çizgileri, gerber kirişlerin tesir çizgileri
Çerçevelerin tesir çizgileri
Kafes sistemlerin tesir çizgileri

Yapı Statiği - 1


499₺