Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

Genel bilgiler - yapı sistemleri - yükler

Yapı statiğinde yapılan kabuller ve idealleştirmeler

Kuvvet sistemleri - kuvvetler

Mesnet tepkileri

İç kuvvetler

Denge denklemleri

Düzlem sistemlerin hiperstatiklik derecesi

Düzlem sistemlerin sabit yüklere göre hesabı

Yükler ve kesit tesirleri arasındaki bağıntılar

Kesit tesirlerinin hesabı ve diyagramları

İzostatik düzlem sistemler

Dolu gövdeli sistemler

Kirişler

Gerber kirişleri

Çerçeveler

Kemerler

Kafes Sistemler

Sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı

Tesir çizgilerinin tanımı ve değerlendirilmesi

En büyük ve en küçük statik büyüklükleri veren hareketli yük konumlarının belirlenmesi

Kirişlerin tesir çizgileri

Gerber kirişlerinin tesir çizgileri

Çerçevelerin tesir çizgileri

Kafes sistemlerin tesir çizgileri

Yapı Statiği - 1


499₺