Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

Çubuklarda şekil değiştirmeler

Enerji teoremleri

Şekil değiştirme işi

Betti - karşıtlık teoremi

Maxwell teoremi

Kesitlerin yer değiştirme ve dönmelerinin enerji yöntemleri ile hesabı

Virtüel iş denklemi

İzostatik sistemlerde dönme ve yer değiştirmelerin hesabı

Hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri

Hiperstatiklik ve serbestlik dereceleri

Kuvvet metodunun tanımı

İzostatik esas sistem

Hiperstatik bilinmeyenler

Sıfır yüklemesi

Birim yüklemeler

Süreklilik denklemleri

Süperpozisyon denklemleri

Simetrik sistemler

Hiperstatik sistemlerde yer değiştirmelerin hesabı

Redüksiyon yöntemi

Kuvvet metodunun sürekli kirişlere uygulanması

Clapeyron denklemleri

Deplasman metodu

Düğüm noktaları sabit sistemlerde açı metodu

Düğüm noktaları sabit sistemlerde cross metodu

Elverişsiz yüklemeler

Yapı Statiği - 2


499₺