Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

Çubuklarda şekil değiştirmeler
Enerji Teoremleri, Şekil Değiştirme İşi, Betti-Karşıtlık Teoremi, Maxwell Teoremi
Kesitlerin yer değiştirme ve dönmelerinin enerji yöntemleri ile hesabı, Virtüel
İş Denklemi
İzostatik sistemlerde dönme ve yer değiştirmelerin hesabı
Hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri, hiperstatiklik ve serbestlik dereceleri
Kuvvet Metodunun tanımı, izostatik esas sistem, hiperstatik bilinmeyenler, sıfır yüklemesi, birim yüklemeler, süreklilik denklemleri, süperpozisyon denklemleri
Simetrik sistemler
Hiperstatik sistemlerde yer değiştirmelerin hesabı, Redüksiyon Yöntemi
Kuvvet metodunun sürekli kirişlere uygulanması, Clapeyron Denklemleri
Deplasman Metodu, düğüm noktaları sabit sistemlerde Açı Metodu 
Düğüm noktaları sabit sistemlerde Cross Metodu
Elverişsiz Yüklemeler

Yapı Statiği - 2


499₺