Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

ÇELİK YAPILARA GİRİŞ

· Çelik malzeme tanımları

· Çelik malzeme davranışı

· Kaynak malzeme tanımları

· Civata, anjkraj malzeme tanımları

 

TEMEL MUKAVEMET

· Temel mukavamet terimleri

· Atalet momenti, elastik ve plastik mukavemet momentleri hesabı

· Gerilme tarifleri ve hesapları

 

TASARIMDA TEMEL İLKELER-1

· LRFD tasarım felsefesi

· ASD tasarım felsefesi

· Birleşim tipleri ve davranışları

 

TASARIMDA TEMEL İLKELER-2

· Yük tarifleri, yük kombinasyonları

· Enkesit özellikleri

· Kompaktlık şartları

 

EKSENEL ÇEKME KUVVETİ

· Kayıplı ve kayıpsız enkesit hesapları

· Akma sınır durumu

· Kopma sınır durumu

· Blok kırılma sınırı durumu

· Çekme kapasitesi tayini

 

EKSENEL BASINÇ KUVVETİ

· Burkulma boyu tayini

· Eğilmeli burulma sınır durumu

· Burulmalı burkulma sınır durumu

· Eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumu

· Narin kesit hesapları

· Profil çekme ve basınç kapasitesi exceli hazırlanması

 

EĞİLME MOMENTİ

· Akma sınır durumu

· Yanal burulmalı burkulma sınır durumu

· Farklı geometrideki kesitlerin eğilme moment kapasiteleri

· Düşey sehim hesapları

· Aşık- kuşak excellerinin hazırlanması

· Kesme kuvvet kapasite hesapları

 

BiRLEŞiK KUVVETLER ALTINDA DAVRANIŞ

· Birleşik kuvvet kapasite hesapları ve excel programının hazırlanması

· Stabilite tasarımı esasları

· Burkulma boyu yöntemi

· Genel analiz yöntemi

 

BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI

· Mafsallı birleşimler, örnekler

· Yarı rijit birleşimler, örnekler

· Rijit birleşimler, örnekler

· Bulon özellikleri ve detayları

· Bulon yerleşim detayları

· Kaynak türleri, özellikleri

 

DEPREM YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

· Deprem düzeyleri

· Yatay ve düşey spektrum oluştulması, excel hazırlanması

· Bina kullanım sınıfları ve önem katsayısı

· Bina yükselik sınıfları

· Bina performans düzeyleri ve hedefleri

· Düzensiz bina tanımlamaları

 

DEPREM HESAPLARI

· Taşıyıcı sistem türleri

· R ve D katsayıları tarifleri

· Süneklik düzeyi tarifleri

· Yatay ve düşey deprem etkisi

· Doğrusal hesap yöntemleri

· Eşdeğer Deprem Yöntemi

· Mod Birleştirme Yöntemi

 

DEPREM ETKİSİ ALTINDA ÇELİK YAPI TASARIMI

· Çelik taşıyıcı sistem türleri

· Malzeme koşulları

· Enkesit koşulları

· Enkesit koşul uygunluk exceli

· Yüksek ve sınırlı sünek çelik çerçeve tasarımı

· Yüksek ve sınırlı sünek merkezi çaprazlı çelik yapı tasarımı

· Yüksek sünek dış merkezi çelik yapı tasarımı

· Birleşim tasarım esasları ve kriterleri

ÇELİK YAPILAR - 1. Modül

ÇELİK YAPILAR PROJE MÜHENDİSLİĞİ KURSU - 1. Modül


1149₺