Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

 • ÇELİK YAPILARA GİRİŞ

Çelik malzeme tanımları

Çelik malzeme davranışı

Kaynak malzeme tanımları

Cıvata ve anjkraj malzeme tanımları

 • TEMEL MUKAVEMET

Temel mukavemet terimleri

Atalet momenti hesabı

Elastik ve plastik mukavemet momentleri hesabı

Gerilme tarifleri ve hesapları

 • TASARIMDA TEMEL İLKELER - 1

LRFD tasarım felsefesi

ASD tasarım felsefesi

Birleşim tipleri ve davranışları

 • TASARIMDA TEMEL İLKELER - 2

Yük tarifleri

Yük kombinasyonları

Enkesit özellikleri

Kompaktlık şartları

 • EKSENEL ÇEKME KUVVETİ

Kayıplı ve kayıpsız enkesit hesapları

Akma sınır durumu

Kopma sınır durumu

Blok kırılma sınırı durumu

Çekme kapasitesi tayini

 • EKSENEL BASINÇ KUVVETİ

Burkulma boyu tayini

Eğilmeli burulma sınır durumu

Burulmalı burkulma sınır durumu

Eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumu

Narin kesit hesapları

Profil çekme ve basınç kapasitesi exceli hazırlanması

 • EĞİLME MOMENTİ

Akma sınır durumu

Yanal burulmalı burkulma sınır durumu

Farklı geometrideki kesitlerin eğilme momenti kapasiteleri

Düşey sehim hesapları

Aşık - Kuşak excellerinin hazırlanması

Kesme kuvveti kapasite hesapları

 • BiLEŞiK KUVVETLER ALTINDA DAVRANIŞ

Bileşik kuvvet kapasite hesapları ve excelinin hazırlanması

Stabilite tasarımı esasları

Burkulma boyu yöntemi

Genel analiz yöntemi

 • BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI

Mafsallı birleşimler ve örnekler

Yarı rijit birleşimler ve örnekler

Rijit birleşimler ve örnekler

Bulon özellikleri ve detayları

Bulon yerleşim detayları

Kaynak türleri ve özellikleri

 • DEPREM YÖNETMELİĞİ TANIMLARI

Deprem düzeyleri

Yatay ve düşey spektrum oluşturulması

Yatay ve düşey spektrum excellerinin hazırlanması

Bina kullanım sınıfları ve bina önem katsayısı

Bina yükseklik sınıfları

Bina performans düzeyleri ve hedefleri

Düzensiz bina tanımlamaları

 • DEPREM HESAPLARI

Taşıyıcı sistem türleri

R ve D katsayıları tarifleri

Süneklik düzeyi tarifleri

Yatay ve düşey deprem etkisi

Doğrusal hesap yöntemleri

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

Mod Birleştirme Yöntemi

 • DEPREM ETKİSİ ALTINDA ÇELİK YAPI TASARIMI

Çelik taşıyıcı sistem türleri

Malzeme koşulları

Enkesit koşulları

Enkesit koşul uygunluk exceli

Yüksek ve sınırlı sünek çelik çerçeve tasarımı

Yüksek ve sınırlı sünek merkezi çaprazlı çelik yapı tasarımı

Yüksek sünek dış merkezi çaprazlı çelik yapı tasarımı

Birleşim tasarım esasları ve kriterleri

 

NOTLAR:

1) Eğitimlerimizde ÖMÜR BOYU erişim yoktur. Her eğitimin Online veya Offline erişim süreleri, anasayfamızda bulunan her eğitim kartında belirtilmiştir.

2) Eğitim süresi sonrasında tekrar erişim sağlamak isteyen kursiyerlerimiz, Mühendis Akademi Kulübü'nde 1 Yıllık Pro aboneliğe sahip olmalıdırlar. Abonelikleri devam ettiği sürece, aldıkları Online veya Offline eğitimlerin kayıtlarına erişebilirler.

3) Ödemesi yapılıp satın alınan eğitimler, kullanılmasa dahi iade edilmez.

ÇELİK YAPILAR - 1. Modül

Çelik Yapılar Proje Mühendisliği Eğitimi - 1. Modül


6500₺

KDV Dahil

Başvurun sizi Arayalım