Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

  • Giriş

Soğukta Şekillendirilmiş Çelik İle İlgili Standartlar

Hafif Çelik Profillerin Kullanım Alanları

Soğukta Şekillendirilmiş Çelik Kesitlerin Kullanım Yerleri

Yükler ve Kombinasyonlar

  • Malzeme

Soğukta Şekillendirilmiş Çeliğin Özellikleri

Bağlantı Elemanlarının Özellikleri

  • Kesit

Soğukta Şekillendirilmiş Kesitlerin Özellikleri

Enkesit Özelliklerinin Hesaplanması için Ön Koşullar

Boyut Koşulları

Enkesitin Geometrik Özellikleri

Enkesit Alanı

Kesitin Ağırlık Merkezi

Kesitin Atalet Momenti ve Atalet Yarıçapı

Enkesitin Burulma Ataleti

Çarpılma Katsayısı ve Kesme Merkezleri

Kutupsal Atalet Momenti

Soğukta Şekillendirilmiş Kesitlerin Etkin Özelliklerinin Hesabı

  • Kesit Analizleri

Kesitlerin Dayanım Hesapları

Çekme Dayanımı

Basınç Dayanımı

Eğilme Momenti Dayanımı

Kesme Dayanımı

Burulma Dayanımı

Birleşik Etki Altında Kesit Analizi

Bilgisayar Programları Yardımıyla Kesit Analizleri (CFS & CUFSM Software)

 

HAFİF ÇELİK YAPILAR - 1. MODÜL

Hafif Çelik Yapılar Proje Mühendisliği Eğitimi - 1. Modül


1499₺

Vergiler Hariç

Başvurun sizi Arayalım