Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

1.MODÜL (TEORİ) – 21 Saat

Nonlinear Hesap Esasları (ŞGDT) – 9 Saat

 • Performans Hedefleri
 • Deprem Etkisi
  • Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi
 • Yığılı Plastik Davranış Modeli
 • Yayılı Plastik Davranış Modeli
 • Genel Modelleme Kuralları
  • Kiriş ve Kolonların Modellenmesi
  • Betonarme Perdelerin Modellenmesi
  • Bodrum Perdelerin ve Döşemelerin Modellenmesi
  • Taşıyıcı Sistem Elamanlarının Etkin Kesit Rijitlikleri
  • ŞGDT için Kütlelerin Modellenmesi
 • İtme Yöntemleri
  • Tek Modlu İtme Yöntemleri
   • Sabit Tek Modlu İtme Yöntemi
   • Değişken Tek Modlu İtme Yöntemi
   • Tek Modlu İtme Yöntemlerinde Performans
  • Çok Modlu İtme Yöntemi
 • Deprem Kayıtlarının Seçimi, Ölçeklendirilmesi Ve Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi (Seismosignal Kullanımı Ve PEER’dan Data Çekme)***
 • Şekildeğiştirme ve İç Kuvvet Sınırları
 • Şekildeğiştirmeye Göre Tasarımın Sonuçlandırılması
 • Beton ve Donatı Çeliği için Gerilme-Şekildeğiştirme Bağıntıları
 • Şekildeğiştirmeye Göre Tasarım Örnekleri

Mevcut Binaların Değerlendirilmesi – 9 Saat

 • Bilgi Düzeyleri Ve Mevcut Malzeme Dayanımı
 • Betonarme Binalarda Sınırlı Bilgi Düzeyi
 • Betonarme Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi
 • Yapı Elemanlarında Hasar Sınırları Ve Hasar Bölgeleri
 • Deprem Hesabına İlişkin Genel İlke Ve Kurallar
 • Doğrusal Hesap Yöntemleri İle Deprem Hesabı (Doğrusal Performans Analizi)
 • Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri İle Deprem Hesabı
 • Betonarme Elemanlarda Şekildeğiştirme Sınırları
 • Mevcut Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesi
 • Performans Analizi İşlem Adımları
 • Lifli Polimer İle Sargılanan Elemanlarda Dayanım Ve Süneklik Artışının Hesabı (FRP Hesabı)
 • Doğrusal Performans Analizi Örnek Hesabı
 • Doğrusal Olmayan Performans Analizi Örnek Hesabı

Riskli Yapı Analizi – 3 Saat

 • Deprem Tehlikesi
 • Az Katlı Betonarme Binalar İçin Risk Tespiti
 • Mod Birleştirme Yöntemi İle Riskli Bina Analizi
 • Kolonlar Ve Kirişlerde Ve/Vr Hesabı
 • Perdelerde Ve/Vr Hesabı
 • Riskli Bina Analizi İşlem Adımları

Not

 • Konu akışı sırasında küçük basit sistemler oluşturularak bunlar üzerinden konunun gereği olan teorik bilginin modellere nasıl yansıdığı tartışılarak ilerlenecektir.

IDECAD - Performans Analizi ve Güçlendirme 1. Modül

Betonarme Yapılar Performans Analizi ve Güçlendirme Eğitimi - 1. Modül


8500₺

KDV Dahil

Başvurun sizi Arayalım