Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

2.MODÜL (UYGULAMA) – 21 Saat

Uygulama -1 : Lineer Performans Analizi – 6 Saat

 • İlgili projeye ait saha sonuçlarının tartışılması
 • Mevcut yapı malzemelerinin düzenlenmesi
 • Bina modelinin oluşturulması
 • Donatıların düzenlenmesi
 • Analiz yönteminin seçim nedenlerinin tartışılması
 • Performans analizi ayarlarının düzenlenmesi
 • Analiz sonucuna göre elemanların değerlendirilmesi
 • Hesap raporu

Uygulama-2 : İtme Yöntemleri Kullanılarak Performans Analizi – 6 Saat

 • İlgili projeye ait saha sonuçlarının tartışılması
 • Mevcut yapı malzemelerinin düzenlenmesi
 • Bina modelinin oluşturulması
 • Donatıların düzenlenmesi
 • Analiz yönteminin seçim nedenlerinin tartışılması
 • Performans analizi ayarlarının düzenlenmesi
 • Analiz sonucuna göre elemanların değerlendirilmesi
 • Hesap raporu

Uygulama-3 : Güçlendirme Örnek Çalışma – 9 Saat

 • Performans analizi sonuçlarına istinaden güçlendirme yöntemlerinin tartışılması
 • Kesit bazlı, eleman bazlı ve sistem bazlı güçlendirme yöntemlerinin anlaşılması
 • Klasik betonarme manto veya FRP ile güçlendirmenin hangi koşullarda elverişli bir yöntem olacağının tartışılması
 • Eklenen güçlendirme elemanlarının donatılandırılması/ malzeme özelliklerinin tanıtılması
 • Güçlendirilmiş yapının performans analizi
 • Çizimlerin hazırlanması

IDECAD - Performans Analizi ve Güçlendirme 2. Modül

Betonarme Yapılar Performans Analizi ve Güçlendirme Eğitimi - 2. Modül


8500₺

KDV Dahil

Başvurun sizi Arayalım