Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

B. UYGULAMA KISMI (24 saat)

1- Plaxis 2D Hakkında Genel Bilgiler

2- Menü-Arayüz Tanıtımı

3- Kazıklı Temel Sistemi Tasarımı

4- Zemin İyileştirme Yöntemleri ile Temel Sisteminin Tasarımı

5- Şev Stabilite Analizleri

6- Farklı Tipteki İksa Sistemlerinin Tasarımı

a. Fore Kazık-Ankrajlı ve Fore Kazık-Çelik Destekli İksa Sistemi Tasarımı

b. Diyafram Duvar-Ankrajlı İksa Sistemi Tasarımı

c. Püskürtme Beton-Zemin Çivili İksa Sistemi Tasarımı

7- Dinamik Analizler (Depremli Durum Analizleri)

a. Derin temel sistemleri için dinamik analizlerin yapılması.

b. Çeşitli iksa sistemleri için dinamik analizlerin yapılması.

8- Zemin Spektrum Analizinin Yapılması

9- Yol Dolgusu Analizleri (Zemin İyileştirme Yöntemleri ile beraber analiz edilecektir.)

10- Yapı-Tünel Etkileşim Analizi

PLAXIS 2D - 2. Modül

PLAXIS 2D ile Geoteknik Tasarım ve Temel Mühendisliği


999₺