Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

  • UYGULAMA EĞİTİMİ

Plaxis 2D hakkında genel bilgiler

Menü - arayüz tanıtımı

Kazıklı temel sistemi tasarımı

Zemin iyileştirme yöntemleri ile temel sisteminin tasarımı

Şev stabilite analizleri

Farklı tipteki iksa sistemlerinin tasarımı

  1. Fore kazık - ankrajlı ve fore kazık - çelik destekli iksa sistemi tasarımı
  2. Diyafram duvar - ankrajlı iksa sistemi tasarımı
  3. Püskürtme beton - zemin çivili iksa sistemi tasarımı

Dinamik analizler (Depremli durum analizleri)

  1. Derin temel sistemleri için dinamik analizlerin yapılması.
  2. Çeşitli iksa sistemleri için dinamik analizlerin yapılması.

Zemin spektrum analizinin yapılması

Yol dolgusu analizleri (Zemin iyileştirme yöntemleri ile birlikte)

Yapı - tünel etkileşim analizi

PLAXIS 2D - 2. Modül

PLAXIS 2D ile Geoteknik Tasarım ve Temel Mühendisliği


1849₺

Vergiler Hariç

Başvurun sizi Arayalım