Bu Kursta Neler Öğreneceksiniz

  • GÜÇLENDİRME PROSEDÜRÜ

TANIMLAR

BİNA GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ (ELEMAN GÜÇLENDİRMESİ / SİSTEM GÜÇLENDİRMESİ)

Kirişlerin güçlendirilmesi

Kolonların güçlendirilmesi

Perde eklenmesi

TBDY2018’e göre bina güçlendirmesi

Kolonların sarılması

Betonarme sargı

Çelik sargı

Lifli polimer (LP) sargı

Kirişlerin sarılması

Dıştan etriye eklenmesi

Sisteme perde eklenmesi

Bölme duvarların güçlendirilmesi

Betonarme sistemin kütlesinin azaltılması

Farklı ülke yönetmeliklerine göre güçlendirme hesaplarına bakış

ÖRNEK BİR BİNANIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Güçlendirme modelinin hazırlanması

Deprem parametrelerinin girilmesi

Malzeme özelliklerinin tanımlanması

Kolonların mantolanması ile bina güçlendirme

Kolonların lifli polimer kompozitler ile sargılanması ile bina güçlendirme

Binaya perde eklenmesi ile bina güçlendirme

Deprem yüklemesinin tanımlanması

Güçlendirme opsiyonlarının tanımlanması

Güçlendirme elemanlarının tasarımı

Güçlendirilmiş bina analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

Güçlendirme elemanlarının donatı dizaynı

PROJE PAFTALARININ HAZIRLANMASI

Kalıp planlarının hazırlanması

Mevcut (Güçlendirilmemiş) duruma ait kalıp planları

Güçlendirilmiş duruma ait kalıp planları

Kolon aplikasyon planlarının ve detay çizimlerinin hazırlanması

Mevcut (Güçlendirilmemiş) duruma ait kolon aplikasyon planları

Güçlendirilmiş duruma ait kolon aplikasyon planları

Güçlendirme elemanlarına ait donatı detay çizimleri

Temel aplikasyon planlarının hazırlanması

Güçlendirilmiş duruma ait temel aplikasyon planları

GÜÇLENDİRME HESAP RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Rapor içeriğinin belirlenmesi / oluşturulması

PDF formatında rapor oluşturma

Word formatında rapor oluşturma

ETABS / SAP2000 YAZILIMLARI İLE PERFORMANS ANALİZİ

ETABS ile güçlendirilmiş bir bina üzerinde aşamaların açıklanması

Güçlendirilmiş eleman ve malzeme tanımları

Güçlendirilmiş eleman plastik mafsal tanımları

Doğrusal deprem analizi ve kesit tahkikleri

Yapısal tahkikler (Düzensizlikler - göreli kat ötelemeleri)

Doğrusal olmayan analiz ve dönme / şekil değiştirmelerin elde edilmesi

Kesit hasar durumlarının belirlenmesi

Güçlendirilen bina performansının belirlenmesi

 

NOTLAR:

1) Eğitimlerimizde ÖMÜR BOYU erişim yoktur. Her eğitimin Online veya Offline erişim süreleri, anasayfamızda bulunan her eğitim kartında belirtilmiştir.

2) Eğitim süresi sonrasında tekrar erişim sağlamak isteyen kursiyerlerimiz, Mühendis Akademi Kulübü'nde 1 Yıllık Pro aboneliğe sahip olmalıdırlar. Abonelikleri devam ettiği sürece, aldıkları Online veya Offline eğitimlerin kayıtlarına erişebilirler.

3) Ödemesi yapılıp satın alınan eğitimler, kullanılmasa dahi iade edilmez.

STA4CAD - Performans Analizi ve Güçlendirme 2. Modül

Betonarme Yapılar Performans Analizi ve Güçlendirme Eğitimi - 2. Modül


8500₺

KDV Dahil

Başvurun sizi Arayalım